Un­ser Team
(v. links un­ten): Git­ti Lindl,Li­si Mai­er,Sel­ma Gül,Uschi Gunst
(v. links hin­ten): An­na Mül­ler,Mo­ni­ca Probst,Hei­ke Pöt­zin­ger

An­schrift:

Stadt­platz 10
83714 Mies­bach

Te­le­fon +49 8025 4490
Te­le­fon Bü­ro +49 8025 9932470
Mo­bil +49 160 96825729
Kon­takt­for­mu­lar

  Be­su­chen Sie uns auch auf Ins­ta­gram.

Öff­nungs­zei­ten:

Mon­tags ge­schlos­sen
Diens­tag : 8:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mitt­woch-Don­ners­tag: 8:30 Uhr - 19:00 Uhr
Frei­tag: 8:30 Uhr - 18:00 Uhr
Sams­tag: 8:00 - 13:00 Uhr
spä­te­re Ter­mi­ne nach Ver­ein­ba­rung.

An­fahrts­weg: